Vợ đang bầu bí đã có sẵn hai cái lồn thơm ở nhà cho địt hàng ngày