Thủ dâm không đủ sướng, Shizuka Ashiya ra quán rượu tìm niềm vui