Chồng mới đi công tác mà Ryo Ikushima đã không chịu được cô đơn