Anh chồng cảm thấy mất niềm tin khi vô tình biết bí mất của vợ