Dù đã ngủ cùng nhau nhưng mình chỉ là đồng nghiệp thôi nhé