Thiếu gia nhà giàu và cô gái trẻ ham tiền tự nguyện làm thú cưng