Tỏ tình thất bại, gã đàn ông lớn tuổi liền làm liều hiếp luôn đối phương