Nữ thám tử Aki Sasaki thâm nhập tổ chức người xấu và cái kết