Clare Asuka từ tự thủ dâm đến ngoại tình với phi công trẻ