Xin sếp một đứa con trong chuyến đi công tác Akari Neo