Thanh niên số hưởng được con gái sếp bật đèn xanh cho chén Sara Ichikawa