Nữ bác sĩ ngoại khoa Angela White và anh chàng bệnh nhân may mắn