Những anh chàng may mắn trong dịp kỉ niệm 2 năm ngày Mayuki Ito vào nghề