Mio Kuroki dùng thân thể để xoa dịu sự giận giữ của đám công nhân