Lý thuyết và thực tế nhiều khi cũng rất khác xa nhau Mirai Hanamomori