Lăng nhăng là bản chất của cô nàng diễn viên dễ thương Miku Aoyama