Lấy mất đời con gái của cô bạn thân xinh đẹp Hikaru Ayami