Ghen tỵ với bạn thân có vợ đẹp gã đàn ông khốn nạn liền làm điều không tưởng