Gái có chồng Haruna Aoba đi đêm với sếp để được tăng lương