Em sinh viên năm nhất Satomi Suzuki mới yêu mà đã dẫn bạn trai về nhà.  Mợ Linh của tôi thật là tuyệt vời dưới mắt tôi khi mợ trần truồng. Từ hai đôi vú không lớn không nhỏ săng chắc nhô lên mời mọc, Phin sex thú từ cái bụng thon không có mỡ, từ đôi mông to tròn trĩnh, từ cái hình tam giác như loài bướm đêm mời gọi quyến rũ xuống đôi chân dài. Đúng là cậu tôi… và tôi có số được hưởng của… trời!