Đo lỗ lồn và núm vú của Aso Nozomi sau khi bị chịch xong