Đang tập chơi golf thì bị gã bồ già đè ra đòi chịch