Đang địt nhau thì tý nữa bị khách trong quán bắt gặp