Đang bệnh thì cũng phải làm một nháy vì em y tá quá quyến rũ