Chồng vắng nhà, gái dâm Miki Aimoto xin anh hàng xóm làm một nháy đỡ thèm