Chim bé mà vào tay của Reiko Yamanaka thì cũng phải to lên thôi