Tag: Nao Kiritani

Ông nội tuy đã già nhưng cây gậy thịt 20cm vẫn chưa có già

Ông nội tuy đã già nhưng cây gậy thịt 20cm vẫn chưa có già