Quên mất mục đích trộm đồ khi nhìn thấy em chủ nhà quá ngọt nước