Nữ thư ký trẻ đẹp Maya Kawamura bị đồng nghiệp hiếp dâm tập thể