Làm tình cho đỡ sợ khi bị kẹt trong thang máy cùng ido Mitani Akari