Cây côn thịt 20 cm có sức mạnh vô song của vị pháp sư nhật bản