Âm mưu biến em nhân viên trẻ Nanami Kawakami thành nô lệ tình dục