Sugiyama Chika sung sướng khi được bóc tem trai tân