Mỗi khi vắng chồng là hai mẹ con nhà Miki Sunohara lại quyện vào nhau